Міжнародне підвищення кваліфікації і розвиток
Календар подій

Календар подій>>>

Портали

Портал головного офісу GIZ >>>

www.giz.de

Головний партнер в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України >>>

www.me.gov.ua

Портал випускників програм >>>

alumniportal-deutschland.org

Портал випускників >>>


Розвиток бізнесу


Бюро делегата німецької економіки >>>

ukraine.ahk.de

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій>>>

www.ier.com.ua/


Наша програма у світовій мережі

Наша програма в світовій мережі>>>

www.managerprogramm.de

Наша програма в facebook >>>

www.facebook.com

Відвідувачів:

Інформація для кандидатів на стажування у Німеччині

Цільовою групою для стажування у Німеччині є молоді керівники середньої і вищої ланки та менеджери зі складу кадрового резерву українських бізнес-структур, що планують зовнішньоекономічну діяльність.

 

Вимоги до кандидатів на стажування у Німеччині:

• наявність вищої освіти;

• досвід роботи в сфері економіки та підприємництва щонайменше 1 рік;

• добре знання англійської мови;

• вік не старший за 45 років.

 

Конкурсний відбір у групу стажерів

Для участі у стажуванні кандидат має пройти співбесіду з членами німецько-української відбіркової комісії, до складу якої входять представники GIZ.

Про час та місце проведення конкурсного відбору кандидатів повідомляється.

Для проходження співбесіди кандидати мають заздалегідь подати наступні документи:

• Анкету кандидата;

• Рекомендацію керівника;

• Проектне завдання (Підготовка проектного завдання ); 

• За можливістю – список німецьких фірм, з якими стажер хотів би встановити контакти під час стажування;

• За можливістю – матеріали (буклети, флайери, фотокартки, візитні картки, зразки продукції тощо) для презентації свого підприємства перед німецькими компаніями.

Співбесіда проводиться мовою стажування.

 

Процедура проведення співбесіди з претендентами на стажування

1. Співбесіда триває в середньому 20 хвилин.

2. В процесі співбесіди з'ясовуються:

• Рівень знання іноземної мови (в кожному окремому випадку).

• Мета і конкретні завдання стажування, очікувані результати, спрямовані на здійснення конкретної коопераційної ідеї щодо співпраці з німецьким бізнесом, розширення/поглиблення зовнішньоекономічної діяльності та підвищення ефективності підприємства, організації, де працює спеціаліст. Коопераційна ідея ляже в подальшому в основу так званого коопераційного проекту, над яким спеціаліст (та підприємство, яке його делегує) буде працювати за допомоги німецького навчального центру для реалізації цілей, що стоять перед підприємством. Робота над коопераційним проектом починається за ДВА місяці до заїзду на стажування.

• Підприємства, організації, з якими претендент має намір встановити контакти .

3. Для прийняття рішення щодо відбору на стажування або відмови від стажування першочергове значення мають знання іноземної мови, рівень професійної підготовки, можливість двостороннього економічного співробітництва. Додаткові бали претендент отримує за знання інших іноземних мов, комунікабельність, вміння проявлять гнучкість у прийнятті рішень тощо.

4. Під час співбесіди претендент попереджається про те, що:

 • Якщо до від'їзду у країну стажування претендент змінить місце роботи та свої наміри щодо місця стажування, то він повинен заздалегідь повідомити про GIZ, який надасть відповідну інформацію організаторам стажування. В іншому випадку він проходитиме стажування відповідно до висловлених побажань.

Бажано:

• Підготувати презентацію своєї фірми в країні стажування (буклети, проспекти, слайди, фотографії, зразки продукції тощо).

• Для встановлення контактів із закордонними фірмами підготувати листи від керівників, в яких будуть підтверджені реальні повноваження стажистів .

Результати співбесіди повідомляються кандидатам через три тижні.

 

Форми на участь у стажуванні

Анкета кандидата

Рекомендація

 

Підготовка до стажування

 

Рекомендації учасниці стажування