Міжнародне підвищення кваліфікації і розвиток
Календар подій

Календар подій>>>

Портали

Портал головного офісу GIZ >>>

www.giz.de

Головний партнер в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України >>>

www.me.gov.ua

Портал випускників програм >>>

alumniportal-deutschland.org

Портал випускників >>>


Розвиток бізнесу


Бюро делегата німецької економіки >>>

ukraine.ahk.de

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій>>>

www.ier.com.ua/


Наша програма у світовій мережі

Наша програма в світовій мережі>>>

www.managerprogramm.de

Наша програма в facebook >>>

www.facebook.com

Відвідувачів:

Методичні рекомендації з підготовки проектного завдання

  

Проектне завдання на стажування – це документ, що у стислій формі демонструє план стажування кожного учасника.

  

Структура:

1. Інформація про стажера

2. Інформація про підприємство

3. Мета стажування

4. Деталізація цілі: конкретне завдання на стажування

5. Аналіз відповідного ринку у Німеччині. Визначення 5 потенційних парнерів

6. Фінансування проекту

7. Вирішення логістичних проблем

 

1. Інформація про стажера:

- П.І.П.

- Регіон

- Підприємство

- Посада

- Функціональні обов’язки

 

2. Інформація про підприємство:

- Повна назва

- Місце розташування підприємства

- Форма власності (приватне, комунальне, державне)

- Рік заснування

- Чисельність працюючих

- Річний обіг (приблизно, в ЄВРО)

- Основні види продукції (з зазначенням частки кожного виду продукції у річному обігу)

- Основні клиєнти (по кожному виду продукції)

 

3. Мета стажування:

Наприклад, купівля устаткування або експорт власної продукції, або пошук партнерів для створення СП або інші цілі з встановлення бізнес-контактів з німецькими підприємствами.

 

4. Деталізація цілі:

Наприклад:

- Технічна специфікація продукту, обладнання або сировини, або компектуючих з зазначенням необхідної якості.

Опис, в разі необхідності, «спеціальних вимог» (наприклад, наявність сертифікації, виконання вимог щодо захисту інтелектуальної власності та ін.).

- Якщо ціль полягає у реалізації спільних з німецьким підприємством проектів (створення дочірних підприємств, СП, пайова участь у реалізації планів з розширення або модернізації виробництва та ін.), то у пункті «Деталізація цілі» наводиться бізнес-план такого проекту.

 

5. Аналіз відповідного ринку у Німеччині. Визначення 5 потенційних парнерів

Кандидат на стажування повинен мати загальне уявлення щодо ринку, до якого він має інтерес.

Наприклад, якщо Ваша ціль – купівля обладнання, - Ви маєте знати, які фірми виробляють таке обладнання. Якщо Ваша ціль – пошук покупців для Вашої продукції, - Ви маєте уявляти, підприємтсва якого типу можуть бути зацікавлені у Вашій продукції і т.і.

Для визначення потенційних клієнтів використовуються ресурси Інтернет, публікації у ділових виданнях, інформація, яку Ви отримали під час відвідання виставок.

Якщо кандидат на стажування не може точно назвати підприємства, які його цікавлять (припустимо, таких підприємств у Німеччині багато), то він має описати, якого типу підприємства його цікавлять та навести декілька прикладів таких підприємств.

 

6 . Фінансування проекту

Якщо мета стажування полягає у купівлі обладнання, то досить вказати приблизну вартість закупки та джерело фінансування (наприклад, банківський кредит, кошти певної державної програми, власні кошти та ін.).

Якщо ціль полягає у реалізації спільних проектів, то питання фінансування має бути відображене у бізнес-плані.

 

7. Вирішення логістичних проблем

Способи і вартість доставки (приблизна оцінка витрат, включаючи митні платежі).

Що саме практикант планує підготувати у письмовій формі після закінчення стажування в Німеччині?

(Наприклад, аналітичний звіт, рекомендації, звіт про контакти, концепція, проект програми заходів щодо реалізації змін або впровадження нових підходів і т. п.)

  

Докладніше (ст.11)

Подробнее (ст.11)